keyboard_arrow_down Bilim
John Dewey Eğitim Felsefesi
John Dewey Eğitim Felsefesi
Bu yazı sabitlenmiştir.

John Deney ve Pragmatizm: John Dewey (1859-1950), yirminci yüzyılın eğitimini değiştirmiş bir pedagogdur. Dewey, felsefenin değişen dünyaya uygun olarak yaşamı, siyaseti, yapılacak şeyleri uyarlaması ve “düşünceyi” farklı bir açıdan ele...

William James Kimdir William James Felsefesi Nedir?
William James Kimdir William James Felsefesi Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

William James ve Pragmatizm: William James (1842-1910) ayrıca bir fizyolog ve psikologdur. Harvard Üniversitesi biyoloji, fizyoloji, psikoloji ve felsefe dersleri verdi. Ona göre, pragmatizm bir yöntemdir. Bir önermenin, pragmatik vizyonu...

Edmund Husserl Felsefesi Nedir?
Edmund Husserl Felsefesi Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Edmund Husserl Bilgi anlayışı: Edmund Husserl’in (1859-1938) görüşüne göre, felsefe, konuya bilgi edinmeyecek şekilde yaklaşmalıdır. İnsanoğlunun bir temeli olmalı ve insanoğlunun bilinci olmalı. Bu bilinçle, bir kişi nesneye doğru yönelen...

Fenomenoloji Nedir?
Fenomenoloji Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Fenomenolojik Anlamı – Fenolojik Yaklaşım: 20. yüzyılın önemli yaklaşımlarından biri fenomenoloji olmuştur. Bu yaklaşım fenomeni ve bilinci incelemeye tabi tutarak olgunun özüne ulaşmaya çalışır. Bu yaklaşım, “Ruh Bilimi” adlı eseriyle...

Kritisizm Eleştirel Felsefe Nedir?
Kritisizm Eleştirel Felsefe Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Kritik teori Eleştirel Kuram, felsefede ve sosyal bilimlerin tarihinde dar ve geniş bir anlama sahiptir. “Kritik Teori”, dar anlamda, Frankfurt Okulu olarak bilinen Batı Avrupa Marksist geleneğinde birkaç nesil Alman...

Sezgicilik Nedir Henri Bergson Felsefesi Ne İfade Eder?
Sezgicilik Nedir Henri Bergson Felsefesi Ne İfade Eder?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Henri Bergson’un Felsefi Düşüncesi veya Anlayışı: Henri Bergson (1859-1941), hem akılcılığa hem de materyalizme karşı taraf tutan bir filozoftur. Bergson’a göre, dilin rol oynadığı bilgiler ile dilin içinde bulunmadığı bilgiler...

Rasyonalizm Nedir Rasyonalizm Temsilcileri Kimlerdir?
Rasyonalizm Nedir Rasyonalizm Temsilcileri Kimlerdir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Bilginin bilgi kaynağı olduğunu savunan yaklaşım, felsefede rasyonalizm olarak adlandırılmaktadır. Rasyonalleşmenin ana argümanı, aklın evren hakkındaki kesin gerçekleri tam olarak bilme gücüne sahip olmasıdır. Akıl, ustalar ve nesneler arasındaki ilişkileri...

Sokrates Kimdir Sokrates Felsefesi Nedir?
Sokrates Kimdir Sokrates Felsefesi Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Bu sadece ilk çağ değil, tüm felsefi tarihin en önemli filozoflarından biridir. Hiç kitap yazmamıştı. Bu fikre Plato’nun eserleri aracılığıyla daha sık ulaşıldı. Yaz ve kış bütün gününü Atina sokaklarındaki...

Platon Kimdir Platon Felsefesi Nedir?
Platon Kimdir Platon Felsefesi Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Platon Hakkında Kısa Bilgi; Platon, öğretmeni Socrates gibi rasyonalist bir filozoftur. Evrensel gerçeklerin var olduğunu ve doğuştan geldiğini savun. Platon’a göre, evrensel gerçekler duyu organları tarafından elde edilemez. Çünkü duyusal algılar...

Farabi Kimdir Farabi Felsefesi Nedir?
Farabi Kimdir Farabi Felsefesi Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Farabi hakkında: Türk kökenli bir filozofdu. Bu isim, Türkistan’ın Farabi şehrinde doğduğu için belirtilmiştir. Bağdat’ta mantık, felsefe, matematik eğitimi aldı ve müzikle ilgileniyor. Filozof, Aristo ve Plotinos’un düşüncelerini orijinal düşüncelerini...