keyboard_arrow_down Bilim
Descartes Kimdir Descartes Felsefesi Nedir?
Descartes Kimdir Descartes Felsefesi Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

René Descartes Hakkında Kısa Bilgi: Modern felsefenin kurucusu. Ayrıca analitik geometri kurdu. Sadece aklın bilginin temelinde olduğu ve insan zihninde doğuştan gelen düşünceler olduğu tartışılmaktadır. Ona göre insan aklının iki...

Hegel Kimdir Hegel Felsefesi Nedir?
Hegel Kimdir Hegel Felsefesi Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Hegel, Alman idealizminin ve akılcılığının en büyük filozofu olarak kabul edilir. Rasyonalizm zirveye ulaştı. Çünkü ona göre, insan, sadece akılla, duyularını hiç kullanmadan var olanlar hakkında doğru ve kesin bilgiye...

Aristoteles Kimdir Aristo Felsefesi Nedir?
Aristoteles Kimdir Aristo Felsefesi Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Aristo hakkında: Erken yaşlarda rasyonallerin en büyük temsilci olarak kabul edilir. Mantıklı anlayışı temelinde mantıklı sonuçlara varmıştır. Düşünce ve yasaların aynı olduğunu ve mantık disiplini kurduğunu düşünüyordu. Böylece varlıklara ait...

Eşzamanlılık Teorisi Carl Gustav Jung
Eşzamanlılık Teorisi Carl Gustav Jung
Bu yazı sabitlenmiştir.

Eşzamanlılık nedir? Eşzamanlılık terimi Jung tarafından kendisine ait bir kavramı ifade etmek için yapılır: iki veya daha fazla psişik ve fiziksel fenomenin akrabalık bağlantısı. Bu kavram, tedavide çıkma durumunda olan...

Epistemoloji ile Mantık İlişkisi
Epistemoloji ile Mantık İlişkisi
Bu yazı sabitlenmiştir.

1. Mantık En geniş anlamda mantık, akıl yürütme çalışmasıdır. Mantık, doğru akıl yürütmeyi ve çıkarımı yönetmek için attığımız kurallardan oluşur: örneğin, bir cümleyden diğerine, “Elimde bir elma varsa, o zaman...

Septisizm – Şüphecilik Nedir?
Septisizm – Şüphecilik Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Septisizm, Septisizmin Özellikleri ve Temsilcileri: Gözlemlerden, duyuların duruma ve koşullara göre farklı bilgi verdikleri ortaya çıktı. Hiçbir şeyden haberdar edilemeyeceği anlayışını benimsemişlerdir. Gerçeklik, duyuların (akatalepsi) herhangi bir şey hakkında karar...

Arketip Nedir?
Arketip Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Arketip kavramı Jung’un psikolojiyi kazanmasıdır. Ancak, bu psikologlar batıda yaygın bir okul olan psikologlardan ziyade psikolojik astroloji danışmanları kullanırlar. Jung, 1947’de, Hintli (vedik) astrolog Prof. Raman’a yazdığı bir mektupta şöyle...

Doğa Bilimleri Nelerdir?
Doğa Bilimleri Nelerdir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Bilgi Kuramı dersinde, bir ya da daha fazla “bilgi alanı” ile ilgili bilgi sorularını keşfedeceksiniz. Bu ‘bilgi alanları’, bilme yollarıyla bilgi edinmeye çalıştığımız çalışma alanlarıdır. Bilgi alanları, İK ile ilgili...

İyi Bir Pararafta Olması Gereken Özellikler
İyi Bir Pararafta Olması Gereken Özellikler
Bu yazı sabitlenmiştir.

İyi Bir Paragrafın Özellikleri: Bir cümle iyi organize edilmiş bir paragraftan kaldırılamaz. Dil, doğru ve güzel, ipuçları arasında bir dil ve anlam füzyonu sağlar. Bir paragrafta dilin ve düşüncenin bağlantısı...

Astroloji Nedir?
Astroloji Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Astrolojinin Tanımı ve Anlamı: Astroloji, doğumlar, olaylar ve yer değiştirmeler ile gökyüzü hareketleri arasındaki ilişkiyi araştıran bir yorum bilgisidir. Genel bir prensip olarak, astroloji, göksel bedenlerin burçlardan geçtiğini ve dünya...