keyboard_arrow_down Bilim
Epistemoloji Nedir?
Epistemoloji Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Epistemoloji: Bilgi teorisi de “epistemoloji” olarak adlandırılır. Bilgi teorisi, insan ve nesne arasındaki ilişkiyi inceleyen, yani nesne ve nesnenin bilinmesiyle bilinen felsefenin bir disiplini. Bilindiği gibi, tüm bilim dalları konularını...

Hümanist Yaklaşım Nedir?
Hümanist Yaklaşım Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Bu yaklaşımın temeli insandır. Bu yaklaşıma göre, insanların doğumla başlayan ve yaşam boyu süren gereksinimleri vardır. Bu gereksinimlerin ortadan kaldırılması, insanın olumsuz yönde bütünleşmesini etkiler. İnsanoğlu, kendini geliştirme gücünü ele...

Bütüncül Yaklaşım ve Gestalt Kuramı
Bütüncül Yaklaşım ve Gestalt Kuramı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Gestalt psikologlarına göre fiziksel, ruhsal ve çevresel, belli bir şekilde. Bu nedenle, deneyimleri analiz ederken öğelerin ilişkileri ve etkileşimleri önemlidir. Bunu ortaya çıkarmak için “doğal gözlem” de mümkündür. Gestaltistik yaklaşımın...

Psikanaliz Nedir?
Psikanaliz Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Bu yaklaşım, bilincin derinliklerini dikkate alır. Vicdani üç aşamada inceler. Bilinç, bir kişinin farkında olduğu tüm hisleri, düşünceleri, tutumları ve davranışları içerir. Bilinçten önce, şimdi bireye tam olarak açık olmayan,...

Bilişsel Yaklaşım Nedir?
Bilişsel Yaklaşım Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Biliş: Algı, hafıza ve bilgi işleme gibi zihinsel süreçleri, bireyin bilgi edinmesini, sorunları çözmesini ve gelecek için plan yapmasını sağlayan bir kavramdır. Bu yaklaşım, insanı, uyaranı pasif bir varlık olarak...

İşlevselci Yaklaşım Nedir?
İşlevselci Yaklaşım Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

İşlevselliğin daha ayrıntılı bir analizi yapılırken aşağıdakiler işlevselci sosyolojik teoriye erişilebilir bir içgörüdür . İşlevselcilik, Emile Durkheim’ın oluşturduğu bir bakış açısıdır. Toplumun birbiriyle bağlantılı olarak faaliyet gösteren birbirine bağlı kurumlardan...

Psikolojide Temel Yaklaşımlar
Psikolojide Temel Yaklaşımlar
Bu yazı sabitlenmiştir.

Psikoloji 19.yy İkinci yarısından itibaren gelişmeye başladı. Alman fizyolog W. Wundt, insan davranışının deneysel bir ortamda keşfedilebileceğini savunarak insan davranışlarına dikkat çekti. Daha sonra, Wundt’un bu argümana karşı, modern psikolojinin...

Yapısalcı Yaklaşım Nedir
Yapısalcı Yaklaşım Nedir
Bu yazı sabitlenmiştir.

Yapı bakımından yapıcı akıl; algı, düşünce, duygular, istekler. Bu görüşü savunanlara göre, akıl farklı öğelerden oluşur. Psikolojinin amacı, zihnin yapısal unsurlarını ve bu unsurlar arasındaki ilişkileri tanımlamaktır. Strüktüralizm Nedir? Yapısalcılık, 20’nci...

Psikoloji Nedir?
Psikoloji Nedir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Medeniyet tarihi boyunca insanlar tüm evreni tanımayı merak ettiler. Bu merakın üstesinden gelmek için ortaya atılan çabalar fizik, kimya, biyoloji, astronomi, sosyoloji vb. bilimlerin doğumu için hazırlanmış. Kendi kişiliğini tanımanın...

Aziz Sancar Kimdir?
Aziz Sancar Kimdir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Aziz Sancar 1946 yılında Mardin’in Savur ilçesinde sekiz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ebeveynleri okur-yazar değildi. Fakat oğullarını kemere gönderdiler, çünkü eğitime çok önem verdiler. Aziz Sancar...