keyboard_arrow_down Ekonomi
Mevcut Krediyi Başka Bankaya Taşıma
Mevcut Krediyi Başka Bankaya Taşıma
Bu yazı sabitlenmiştir.

Kredinin nasıl aktarılacağı sorusu, birçok kişinin merakının konusudur. Çeşitli nedenlerle, kredinizi başka bir bankanın çatısına taşımak isteyebilirsiniz. Bu yaygın bir olaydır ve bu olayı gerçekleştirmek için birçok fırsat hazırlanmıştır. Daha...

Hızlandırılmış Amortisman
Hızlandırılmış Amortisman
Bu yazı sabitlenmiştir.

Hızlandırılmış Amortisman nedir? Hızlandırılmış amortisman, bir varlığın ömrünün ilk yıllarında daha büyük kesintilere izin veren muhasebe veya gelir vergisi amaçları için kullanılan herhangi bir amortisman yöntemidir. Düz amortisman metodu, bir...

BİST Nedir
BİST Nedir
Bu yazı sabitlenmiştir.

Ülkemizde hisseleri satmak veya satmak isteyen bir yatırımcı, Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Her ülkenin kendi borsalarının olduğunu ve çeşitli boyutlarda olduğunu biliyorsunuz. Dünya pazarında sizlere detaylı bilgi verirken sizlerle paylaşıyoruz...

Hazine Müsteşarlığı Borç Yönetimi
Hazine Müsteşarlığı Borç Yönetimi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Hazine / borç yönetimi Borç yönetimi, maliyet ve risk gözetilerek Hazine’nin toplam nakit ihtiyacının yönetilmesi sürecidir. Bu süreçte devletin finansman maliyetini uzun vadede en aza indirmeyi hedeflemektedir. Amaçları Borç Yönetimi...

İşçi Dövizleri
İşçi Dövizleri
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası neden ticari bir banka olmamasına rağmen işçi dövizleri topluyor? Batı Avrupa’dan İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ve gelişmiş ülkeler kuzeyde yoğun bir iş akışı haline geldikten sonra, bu süreç...

Merkez Bankaları Arası İlişki
Merkez Bankaları Arası İlişki
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası diğer ülkelerin merkez bankalarıyla nasıl bir ilişki içerisindedir? Türkiye, coğrafi konumdaki gibi, Merkez Bankası ülkeleri ile yakın ilişkiler sürdürürken, diğer merkez bankaları ile ilişkileri yoğunlaştırmakta ve yakınlaşmaktadır. Avrupa...

Merkez Bankası BDDK İlişkisi
Merkez Bankası BDDK İlişkisi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası BDDK ile nasıl bir ilişki içerisindedir? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın, Kanunda belirtilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yaparak, uygulamayı kontrol altına almak...

AB Fasılları ve Merkez Bankası
AB Fasılları ve Merkez Bankası
Bu yazı sabitlenmiştir.

AB müzakere sürecine hangi bölümler katılıyor? Türkiye ile AB arasında “üyelik müzakereleri” arasında 17 Aralık 2004 tarihli karar. Brüksel Avrupa Konseyi toplantısının kararı uyarınca, resmi olarak 3 Ekim 2005 tarihinde...

AB Uyum Sürecinde Merkez Bankası
AB Uyum Sürecinde Merkez Bankası
Bu yazı sabitlenmiştir.

Avrupa Birliği ile uyum sürecinde Merkez Bankası’nın görevleri nelerdir? Maastricht Antlaşması’nın 109. Maddesi ve Avrupa Merkez Bankası Sistemi (ECB) ve Avrupa Merkez Bankası Tüzüğü’nün 14 (1) Maddesi, AM Üye devletlerin...

Değerleme Hesabı
Değerleme Hesabı
Bu yazı sabitlenmiştir.

“Değerleme Hesabı”, hem Merkez Bankası bilançosunun hem aktifleri hem de borçları için ne anlama geliyor? 1211 sayılı TCMB Kanununun 61’inci Maddesi gereğince, Türk Lirası’nın yabancı paranın değerinde meydana gelen değişim...