keyboard_arrow_down Ekonomi
Merkez Bankası Denetlemesi
Merkez Bankası Denetlemesi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası nasıl denetlenir? Bir anonim şirket olan Merkez Bankası’nın denetimi, iç ve dış denetimler olarak ikiye ayrılmaktadır. Banka içi denetimler Genel Kurul, Merkez Bankası Kanununun 15. maddesi gereğince, Faaliyet...

Merkez Bankası Bağımsızlığı
Merkez Bankası Bağımsızlığı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası’nın bağımsızlığı nedir? Bağımsızlık Neden önemlidir? Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, genellikle merkez bankasının, para politikasının kararları ve uygulanması için doğrudan politik baskılardan uzaklaşma yeteneğini ifade etmektedir. Bir başka deyişle, merkez...

Merkez Bankası Hisseleri
Merkez Bankası Hisseleri
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası’nın hissedarları kimlerdir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (A), (B), (C) ve (D) payları sınıflara ayrılmıştır. A grubu hisseleri Hazineye aittir ve sermayenin yüzde 51’inden az olamaz. (B) Türkiye’de faaliyet...

Merkez Bankası Başkanı Kimdir?
Merkez Bankası Başkanı Kimdir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankasında kuruluşundan bugüne kadar görev yapan başkanlar kimlerdir ve görev tarihleri nelerdir?  Adı Soyadı Görev Tarihleri Selahattin ÇAM 1931-1938 A. Kemal Zaim SUNEL 1938-1949 Mehmet Sadi BEKTER 1949-1950 Osman...

Merkez Bnkası Rezerv Yönetimi
Merkez Bnkası Rezerv Yönetimi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası’nın döviz rezervleri nasıl yönetiliyor? Ülkenin ekonomik konjonktürü, kur rejimi ve uygulanan para politikaları doğrultusunda belirlenen rezerv yönetim stratejisi çerçevesinde, Merkez Bankası döviz rezervleri, uluslararası piyasalarda günün koşullarına göre...

Merkez Bankasının Döviz Piyasasında Rolü
Merkez Bankasının Döviz Piyasasında Rolü
Bu yazı sabitlenmiştir.

Döviz piyasasında Merkez Bankası’nın rolü nedir? Merkez Bankası, 279 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca uygulanacak döviz kuru rejimini belirlemektedir. Ancak döviz kuru uygulaması Merkez Bankası’na aittir. Şubat 2001’den bu...

Merkez Bankası Gösterge Kurları
Merkez Bankası Gösterge Kurları
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası Gösterge Kurları Nasıl Belirlenir? TCMB gösterge oranları nasıl belirlenir ve ne zaman duyurulur? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her iş gününde 15.30 gösterge döviz kuru belirlenir. Bu döviz...

Döviz Kuru Politikası
Döviz Kuru Politikası
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası uygulayacağı döviz kuru politikalarını nasıl belirler ve otoritesini nasıl kullanır? 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca, döviz kuru rejimi, Merkez Bankası’nın ana görevleri...

Para Politikası Kurulu – PPK
Para Politikası Kurulu – PPK
Bu yazı sabitlenmiştir.

Para Politikası Kurulu, para politikası kararlarının enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde alındığı kurumdur. Para Politikası Kurulu, bir Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek üye ve Vali’nin önerisi üzerine ortak karar...

Merkez Bankası Politika Faiz Belirlemesi
Merkez Bankası Politika Faiz Belirlemesi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Para politikası kararları, önceden belirlenen bir takvim dahilinde Para Politikası Kurulu tarafından düzenlenen aylık toplantılarla oylama ile alınmaktadır. Faiz kararlarında, orta vadeli görünüm gelecekteki enflasyon görünümüne odaklanmaktadır. Buna paralel olarak,...