keyboard_arrow_down Ekonomi
Likidite Tercih Teorisi
Likidite Tercih Teorisi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Likidite Tercihi Teorisi nedir? Likidite tercihi teorisi bir yatırımcı uzun vadeli olan menkul daha yüksek faiz oranı veya prim, talepleri düşündürmektedir vadeler , büyük risk taşımaktadır, diğer bütün faktörler eşit...

Fiyat  İstikrarı
Fiyat İstikrarı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Fiyat istikrarı, daha yüksek bir hedef için sadece bir araçtır. Bu hedef, reel GSYİH’deki sürdürülebilir büyümeye bağlı olarak artan bir yaşam standardıdır. Büyümenin sürdürülebilir olup olmadığı, teknolojik ilerlemeler, doğal kaynakların...

Ekonomik Mal
Ekonomik Mal
Bu yazı sabitlenmiştir.

Ekonomik mal, topluma yarar sağlayan bir fayda ya da hizmettir. Ayrıca, ekonomik malların bir kıtlığı ve dolayısıyla bir fırsat maliyeti vardır. İstenildiğinde, kıt kaynakları kullanan ve belirli bir fiyat ve...

Dalgalı Kur Sistemi
Dalgalı Kur Sistemi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Dalgalı bir döviz kuru, döviz fiyatının diğer para birimlerine kıyasla arz ve talebe dayalı forex piyasası tarafından belirlendiği bir rejimdir. Bu, hükümetin tamamen ya da ağırlıklı olarak oranı belirlediği sabit...

Giffen Malı
Giffen Malı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Bir mala ilişkin fiyat genellikle fiyatı düşen maldan daha çok alınması şeklinde genel kabul görülmektedir. Giffen malı, fiyat arttıkça talebin arttığı ve fiyat düştüğü zaman düştüğü için iyidir. Bir Giffen...

Yevmiye Defteri
Yevmiye Defteri
Bu yazı sabitlenmiştir.

Yevmiye defteri, bir işletmenin tüm mali işlemlerini kaydeden, gelecekteki mutabakat için kullanılacak ve genel defter gibi diğer resmi muhasebe kayıtlarına aktarılan ayrıntılı bir hesaptır. Günlük kayıt sırasına göre ve günlük...

Finansal Çıpa
Finansal Çıpa
Bu yazı sabitlenmiştir.

Çıpa, bir finansal aracın bilinmeyen bir değerinin değerlendirilmesi veya tahmin edilmesi için referans olarak, bir teminatın satın alma bedeli gibi alakasız bilgilerin kullanılmasıdır. Çıpa (veya çapa), bir ülkenin ekonomisine ilişkin alınacak...

Emtia – Emtia Piyasası
Emtia – Emtia Piyasası
Bu yazı sabitlenmiştir.

Emtia Piyasası nedir? Bir emtia piyasası, ham veya birincil ürünlerin satın alınması, satılması ve ticareti için fiziksel veya sanal bir pazardır. Şu anda dünya çapında yaklaşık 100 birincil emtiada yatırım...

Bütçe Dengesi
Bütçe Dengesi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Bütçe dengesi Bütçe dengesini açıklamadan önce bütçe açığı ve bütçe fazlasını öğrenmeniz yararınıza olacaktır. Bütçe Açığı nedir? Giderler gelirleri aştığında bir bütçe açığı ortaya çıkar ve finansal sağlığın bir göstergesidir...

Uzun Dönem
Uzun Dönem
Bu yazı sabitlenmiştir.

Uzun Dönem nedir? Uzun vadeli, bir varlığın tutulduğu uzatılmış süreyi ifade eder . Güvenlik türüne bağlı olarak, uzun vadeli bir varlık bir yıl kadar ya da 30 yıl ya da...