keyboard_arrow_down Ekonomi
Repo
Repo
Bu yazı sabitlenmiştir.

Repo Sözleşmesi – Repo nedir? Repo anlaşması (repo), devlet tahvili satıcıları için kısa vadeli borçlanma biçimidir. Bir teminatın geri satın alma vaadi ile bir satış sözleşmesidir. Fon satıcısı, menkul kıymetleri...

Likidite Tuzağı
Likidite Tuzağı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Likidite Tuzağı Nedir Likidite tuzağı, mevcut faiz oranlarının düşük olduğu ve tasarruf oranlarının yüksek olduğu ve para politikasının etkisiz kaldığı durumdur . Bir likidite tuzağında, tüketiciler, faiz oranlarının yakında yükseleceği...

İnsani Gelişme Endeksi
İnsani Gelişme Endeksi
Bu yazı sabitlenmiştir.

İnsani Gelişme Endeksi (İGE), Birleşmiş Milletler tarafından ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınma düzeylerini ölçmek ve sıralamak için geliştirilen bir araçtır. Ülkeleri sıralamak için dört ana sınav alanı kullanılmaktadır: ortalama eğitim...

Rezerv Para
Rezerv Para
Bu yazı sabitlenmiştir.

Rezerv para birimi, merkez bankaları ve diğer büyük finans kurumları tarafından yatırımlar, işlemler ve uluslararası borç yükümlülüklerine hazırlanmak ya da iç kur oranlarını etkilemek için büyük miktarda para birimidir. Altın...

Sabit Kur Sistemi
Sabit Kur Sistemi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Sabit Döviz Kuru nedir? Sabit döviz kuru, bir ülke tarafından uygulanan bir rejimdir; devlet veya merkez bankası resmi döviz kurunu başka bir ülkenin para birimine veya altın fiyatına bağlar. Ulusal...

Marjinal Fayda
Marjinal Fayda
Bu yazı sabitlenmiştir.

Marjinal Fayda nedir? Marjinal bir fayda, bir kişinin ek bir hizmet ya da hizmet birimi ekmekten aldığı ek bir memnuniyet ya da faydadır. Diğer bir deyişle; Tüketilen her ek birim,...

Borç Devir Hızı
Borç Devir Hızı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Ödenecek borçlar oranı, bir şirketin tedarikçilerini ödediği oranı ölçmek için kullanılan kısa vadeli bir likidite önlemidir. Borç verilerinin devir oranı, tedarikçiler tarafından yapılan toplam alımlar veya satışların maliyeti alınarak ve...

Gresham Kanunu
Gresham Kanunu
Bu yazı sabitlenmiştir.

Gresham kanunu ‘Gresham Kanunu’ nedir? Gresham kanunu, “kötü para iyi parayı kovar” belirten parasal bir ilkedir. Parasal değerlemede, Gresham kanunu, yeni bir madeni paranın (“kötü para”) daha yüksek değerli bir...

Sendikasyon Kredisi
Sendikasyon Kredisi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde çok sık göreceğimiz bu terimin anlamının çok az insan tarafından bilinir olduğunu fark ettik. Gündemle paralel olarak sendikasyon kredisi nedir açıklamak istedik. En basit anlamda, birden fazla banka...

Katkı Payı
Katkı Payı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Katkı, değişken maliyetlerin toplam satışlardan çıkarılmasıyla hesaplanabilir ve birim değişken maliyet farkı kullanılarak birim katkı olarak hesaplanabilir. Katkı payı, bir şirketin kendi ürünlerinin kârlılığını belirlemesine olanak veren bir maliyet muhasebesi...