keyboard_arrow_down Sanat
Sanatın Şiddeti ve Sınırları
Sanatın Şiddeti ve Sınırları
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bu araştırmada, üç sanatçının üç yapıtıyla konuya yaklaşılmaya çalışıldı. Yapıtlar, Goya’nın 3 Mayıs Katliamı, Picasso’nun Guernica’sı ve Kiefer’in Nuremberg Alanı adlı resimleridir. Kelimeler: Yrd. Doç. Cebrail Ötgün, Sanatın Şiddeti...

Orhan Pamuk’un ’Tekinsiz’ Bavul’u
Orhan Pamuk’un ’Tekinsiz’ Bavul’u
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Orhan Pamuk’un 2007’de yayımlanan Babamın Bavulu adlı kitabı, Pamuk’un 2006 Aralık ayında Stockholm’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü almadan önce yaptığı Babamın Bavulu, Oklahoma Puterbaugh Konferansı’nda yaptığı İma edilen Yazar ve...

Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen Eserler
Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen Eserler
Bu yazı sabitlenmiştir.

Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen Eserlerde Teknoloji Kullanımı ve İnternetin Sergilemeye Etkisi Özet: Endüstri devrimini takip eden süreçte makineleşmenin getirdiği kolaylıklar ve sosyo-kültürel değişim dönemin sanatçılarını eser üretiminde kullanılan malzeme ve...

Gerçeküstücülük, Rene Magritte’den Jerry Uelsmann’a
Gerçeküstücülük, Rene Magritte’den Jerry Uelsmann’a
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Gerçeküstücü resim ve gerçeküstü fotoğraf alanında sunulan sanatsal üretimler, gerçeküstücü sanat akımı ile olan benzerlikleriyle ayrıcalıklı bir sanat dalıdır. Bu bağlamda günümüz bazı gerçeküstü dijital fotoğraf sanat üretimleri özellikle...

Acı ve Sanat
Acı ve Sanat
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bu yazı, öncelikle ‘acı’nın kökenini, felsefe ve psikolojideki yerini inceler; bireysel acının sanatçının yaratma sürecindeki rolünü irdeler. Bu sebeple Sanat Tarihi’ndeki büyük bunalımların ve yıkımların yaşandığı dönemler ve belirli...

Nesnenin Ötesi: Kavramsal Sanatın Dayanak Noktaları
Nesnenin Ötesi: Kavramsal Sanatın Dayanak Noktaları
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Yirminci Yüzyıl Sanatı’nın içinde, güzellik kaygısı taşıyan veya doğa görüntülerinden oluşturulmuş yapıtlar, yerlerini tamamen olmasa da özünde kavramsal olan, düşünsel endişeler taşıyan ve çeşitli önermeler içeren kavramsal yapıtlara bırakmıştır....

Evrimsel Tasarim Yöntemi ve Yaratıcılığın Süreç İçerisindeki Yeri
Evrimsel Tasarim Yöntemi ve Yaratıcılığın Süreç İçerisindeki Yeri
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Tasarımcıya geleneksel yöntemlerden farklı bir rol yükleyen evrimsel tasarım metodu, yeni bir insan-bilgisayar etkileşimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tasarım sürecinde otomasyonu sağlayan evrimsel tasarım yöntemini incelemektir.Kelimeler: Evrimsel...

Geometrik Biçimlendirilen Resimlerde Sert Kenar ve Renk Alanı
Geometrik Biçimlendirilen Resimlerde Sert Kenar ve Renk Alanı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Yirminci yüzyıl Sanatı’nın içinde, güzellik kaygısı taşıyan veya doğa görüntülerinden oluşturulmuş yapıtlar, yerlerini tamamen olmasa da düşünsel endişeler taşıyan ve çeşitli söylemler içeren yapıtlara bırakmıştır. Geometrik forma dayalı biçimlemeler,...

Sanatta “Gelenek” Kavramına Postmodern Bir Bakış
Sanatta “Gelenek” Kavramına Postmodern Bir Bakış
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Günümüz toplumlarının kültürel değerlerinde ve toplumları oluşturan bireylerin duyarlılıklarında belirgin değişimler yaşandığını söylemek mümkündür. Yaşanan değişimler sanattan siyasete kadar birçok farklı söylemin oluşmasını sağlamış var olan postmodern varsayımlar, deneyim...