keyboard_arrow_down Sanat
Sanat ve Delilik
Sanat ve Delilik
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Sanat, insanla nesnel gerçeklik arasındaki estetik ilişki olarak tanımlanmaktadır. Nesnel gerçeklik sanatçıda estetik biçimlerde yansır. Sanat, insana, topluma ve toplumsal yaşama sıkı bir şekilde bağlıdır. Sanatta öz ve biçim,...

Türk Seramik Sanatında İnsan Figürü
Türk Seramik Sanatında İnsan Figürü
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Anadolu’da binlerce yıla yayılan bir geleneğe sahip olan figüratif anlatım, gerek pişmiş toprak kaplar üzerindeki iki boyutlu bezemeler, gerekse insan ve hayvan merkezli üç boyutlu heykelcikler şeklinde ele alınan...

Yunan Tiyatrosunda Orkestra ve Sahne
Yunan Tiyatrosunda Orkestra ve Sahne
Bu yazı sabitlenmiştir.

Yunan Tiyatrosunda Orkestra ve Sahne Eski Yunanlılara, orkestra, sahnenin altındaki çukurda bir grup müzisyene veya orkestra salonlarında senfoniler oynayan müzisyenlere veya seyirciler için bir alana gönderme yapmıyordu. Orkestra ve Koro...

İlkçağdan Modernizme: İcatlar
İlkçağdan Modernizme: İcatlar
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bu çalışma 25-27 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya’da 28 Ülkenin katılımıyla düzenlenen “ International Conference on New Trends in Education – ICONTE – 2013 ”da sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Doç....

Efes Antik Tiyatrosu Düzeni
Efes Antik Tiyatrosu Düzeni
Bu yazı sabitlenmiştir.

Efes’teki Yunan Tiyatrosu’nda oturma düzeni Fotoğraf Efes’teki Tiyatrosu göstermektedir (çap 145m; yükseklik 30m). Sırasında Helenistik döneme , Lysimachus, kralı Efes ve ardılları biri Büyük İskender’in ( Diadochlar ), (üçüncü yüzyılda...

Sanat: Drama Sanatı
Sanat: Drama Sanatı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Tiyatro, bütün sanatların bireşimidir. Ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi gereken beş temel alanı vardır: yapıt, oyuncular, tasarımcılar, yöntem ve seyirciler… Yüzyıllar boyu güzel sanatlar kapsamı içinde dans, müzik, şiir ve...

XIX. Yüzyıl İstanbulundaki Sanat ve Musiki
XIX. Yüzyıl İstanbulundaki Sanat ve Musiki
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: XIX. Yüzyıl, gerek idarî ve siyasî, gerekse iktisadî ve içtimaî olsun, hemen her açıdan Doğu ve Batı Dünyası için çok önemli bir zaman dilimi olmuştur. Özellikle sosyo-kültürel açıdan incelendiği...

Ülkemizde Müzeler
Ülkemizde Müzeler
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Geçmişin aydınlanmasına ev sahipliği yapan müzeler, 20 inci yüzyılın ilk yarısına kadar, eski eserlerin toplanmasına, muhafaza edilmesine ve sergilenmesine hizmet ederken, bu dönemden sonra yeni bir yaklaşımla ele alınmaya...

Eğitimde Çoklu Zeka
Eğitimde Çoklu Zeka
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Zekâ ile ilgili son bulgular eğitim alanında bazı yeni anlayışları getirmiştir. Howard Gardner ve arkadaşları tarafından uzun araştırmalar sonucu geliştirilen kuram, zekâ tanımıyla kalmayıp yeni bir eğitim felsefesi ile...

Ahmet Güneştekin “Otantik Arkaizm”
Ahmet Güneştekin “Otantik Arkaizm”
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Resimde derinlikten yüzeye geçişin aşamaları, Batı’nın modernizmi irdeleyici bir bakışla ele aldığı kübizmden kaynaklanıyor, ancak o akımın getirdiği yorum biçimiyle sınırlı kalmıyor… Kelimeler: Prof. Dr. Kaya Özsezgin, Ahmet Güneştek...