keyboard_arrow_down Sanat
Sanatsal Bir Obje Olarak Kadın
Sanatsal Bir Obje Olarak Kadın
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bu araştırmanın amacı, tarihin belirli dönemlerinde ruhani bir varlık olarak saygı gösterilen kadının, sanatsal bir obje olarak sanat ürünlerindeki yerini ve buna bağlı olarak kadının sanatçı kişiliğini irdeleyip, tarihsel...

Sanat ve Yaratıcılık Üzerine
Sanat ve Yaratıcılık Üzerine
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: 21.yüzyılın henüz başındayken, yeryüzündeki siyasal ve ekonomik düzenden, kültürel taleplere, iletişimsel akıştan, sanata dek hemen herşey köklü bir değişim içerisinde. Aslında bu süreç neredeyse son elli yıldır ağırlığı giderek...

Pop Art ve Moda Etkileşimi
Pop Art ve Moda Etkileşimi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından beri tüm alanlarda disiplinler arası bir yaklaşım bariz olarak hissedilmektedir. Sanat ve moda bu alanlar içinde birbirini oldukça etkileyen iki alan olagelmiştir. Sanatçılar ve modacılar...

Aristoteles’te Sanatın Neliği ve İşlevi
Aristoteles’te Sanatın Neliği ve İşlevi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bu makalenin ana amacı, Aristoteles’in sanatın neliği ile işlevi konusundaki görüşünü, bu ikisi arasındaki ilgileri kurarak ve buradaki ortak temellerin neler olduğunu göstererek irdelemektir. Aristoteles’in sanatın işlevi konusundaki derin...

Bilimsel Sanat / Sanatsal Bilim
Bilimsel Sanat / Sanatsal Bilim
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bilim ve sanatın, “iki içinde bir, bir içinde iki” (Yin-Yang) döngüsel yapı oluşumu içerisinde, birbirlerinin tabiatlarına, ağırlıklı olarak tam bağımlı yapılarının ortaya konmak istendiği bu çalışma, mevcut kültür teorilerinin...

Marksist Estetik ve Sinema
Marksist Estetik ve Sinema
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bu makale yirminci yüzyılın ilk yarısında, özellikle Georg Lukács, Bertolt Brecht, Walter Benjamin ve Theodor Adorno gibi düşünürlerin katkılarıyla biçimlenen marksist estetik tartışmalarında ortaya çıkan temel eğilimleri özetler. Bu...

Müze Teknolojileri
Müze Teknolojileri
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Günümüzde teknolojik sergileme sistemleri, müze sergilemelerinin önemli alanlarından birisi haline gelmiştir. Teknoloji ve sergileme kavramlarının müzecilik çerçevesinde ele alındığı bu çalışmada da özellikle teknoloji ve sergileme ilişkisi incelenmiştir. Sergileme,...

Modern Sanatta Öznelerarasılık
Modern Sanatta Öznelerarasılık
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bu çalışmada modern sanat ve estetiğin öznelerarasılık ve refleksivite kavramlarıyla bağlantısı incelenmektedir. Bunun için öncelikle modernlikle geleneksellik arasındaki farlılıklar incelenmektedir. Modernlik, toplumsal yaşamda, sürekli bir dönüşüme karşılık gelmektedir. Geleneksellikle...

Sanatın Şiddeti ve Sınırları
Sanatın Şiddeti ve Sınırları
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bu araştırmada, üç sanatçının üç yapıtıyla konuya yaklaşılmaya çalışıldı. Yapıtlar, Goya’nın 3 Mayıs Katliamı, Picasso’nun Guernica’sı ve Kiefer’in Nuremberg Alanı adlı resimleridir. Kelimeler: Yrd. Doç. Cebrail Ötgün, Sanatın Şiddeti...

Orhan Pamuk’un ’Tekinsiz’ Bavul’u
Orhan Pamuk’un ’Tekinsiz’ Bavul’u
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Orhan Pamuk’un 2007’de yayımlanan Babamın Bavulu adlı kitabı, Pamuk’un 2006 Aralık ayında Stockholm’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü almadan önce yaptığı Babamın Bavulu, Oklahoma Puterbaugh Konferansı’nda yaptığı İma edilen Yazar ve...