keyboard_arrow_down Sanat
Kemanda 19. Yüzyıl Vibrato Kullanımı
Kemanda 19. Yüzyıl Vibrato Kullanımı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: 16., 17. ve 18. yüzyılda pek fazla önemsenmeyen ve kullanımı tercih edilmeyen vibrato tekniğinin, herşeye rağmen 19.yüzyılda, diğer yüzyıllara göre daha keskin bir gelişimi olmuş, icracılar ve pedagoglar tarafından...

İzlenimcilerin Duyumlara Dayalı Renk ve Işık Serüveni
İzlenimcilerin Duyumlara Dayalı Renk ve Işık Serüveni
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Aydınlanma çağı ve sanayi devriminin getirdiği bilimsel ve teknik gelişmelerin paralelinde sosyolojik ve felsefi atılımlar, 19. yüzyılda sanatçıları yeni sanatsal ifade arayışları içinde izlenimciliğe kadar götürmüştür. Fizik alanındaki yeni...

Mekanik Üretim Süreci, Sanatta Değişim ve Aura
Mekanik Üretim Süreci, Sanatta Değişim ve Aura
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: XIX. yüzyılın sonlarında başlayan hızlı sanayileşme ve Şehirleşme, sanat alanında da kendini göstererek bir takım değişimlere yol açmıştır. Walter Benjamin bu değişimi auranın kaybolması olarak tanımlar. Kitle iletişim araçlarının...

Desen Eğitiminde Edebiyatın Rolü: Kafka ve Wells Örneği
Desen Eğitiminde Edebiyatın Rolü: Kafka ve Wells Örneği
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: 1960’lardan günümüze sanata, sanatçıya ve sanat yapıtına karşı algılar değişmiş, kavramsal sanat, performans sanatı, vücut sanatı, video sanatı gibi disiplinlerarası özellikler taşıyan sayısız sanat hareketi, sanat eğitimi sürecini de...

Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat
Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Theodor Adorno, kültür endüstrisi düşüncesinde sanatı ‘sığınak’ olarak görmüş, sanatın kitle kültürünün etkilerini azaltma ve onun işleyişinin dışında kalması gerektiğini önermiştir. Guy Debord, “gösteri toplumu” düşüncesiyle her şeyin bir...

Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri
Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Çallı Kuşağı, bilinen bir diğer adıyla 1914 Kuşağı; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sanat hayatına atılan sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar yıkılan bir imparatorluğun ardından her anlamda yeniden inşa edilen Cumhuriyetin,...

Türk Sinemasında Zina
Türk Sinemasında Zina
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Evlilik kurumu’yla ilgili aldatma konusunu içeren ilk filmimiz, Osmanlı imparatorluğu döneminde seyirci karşısına çıktı. Yıl 1918’di.Filmin adı “Pençe”, yöneytmeni de Sedat Simavi. Son osmanlı padişahı Vahdettin’in tahta çıktığı günlerde...

Renk Teorisine Tarihsel Bir Bakış
Renk Teorisine Tarihsel Bir Bakış
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Tarih boyunca uygarlıklar, renk teorilerini etraflarındaki dünyayı tanımlamak ve renkleri nasıl gördüğümüzü anlamak için geliştirmişlerdir. Ancak, ilk kez Aristoteles’in fikirleri renk teorisyenleri arasında daha çok dikkati çekmiş ve kendisinden...

CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat
CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat
Bu yazı sabitlenmiştir.

CIA’NIN KÜLTÜREL SİLAHI: ÇAĞDAŞ SANAT Alastair Sooke Türkçe Çeviri: Defne DURU Soyut dışavurumcular, 1940’ların sonlarında ortaya çıktılar ve New York’u sanat dünyasının merkezi olarak kabul ettirdiler. Ancak kimileri onların, Soğuk Savaş...