keyboard_arrow_down Sanat
Müzik Bilimden Habersiz Müzik Yazarları
Müzik Bilimden Habersiz Müzik Yazarları
Bu yazı sabitlenmiştir.

Müzik Bilim’den “Habersiz” Müzik Yazarları Müzik ile ilgili her yazı, ilgi alanım olduğu için dikkatimi çeker. Müzik, önceleri benim için dinlenme-eğlenme aracı iken, şimdi; mesleğimin parçası, çalışmalarımın “nesnesi” haline geldi....

Çoksesli Müzik ve Topluma Etkileri
Çoksesli Müzik ve Topluma Etkileri
Bu yazı sabitlenmiştir.

Atatürk’ün, Türk Aydınlanma Devrimi sırasında çoksesli müziğin üzerinde önemle durmuş olması bir rastlantı değildir. O, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” derken içi boş bir söz söylemiyordu. Atatürk sanatın, özellikle müziğin, bir...

Eğitim ve Müzik Eğitimi
Eğitim ve Müzik Eğitimi
Bu yazı sabitlenmiştir.

EĞİTİM VE MÜZİK EĞİTİMİ En genel anlamıyla eğitim, bireyleri belli amaçlara göre yetiştirme süreci ya da 1950’li yıllarda Tyler’in tanımıyla “bireylerin davranış biçimlerini değiştirme süreci” olarak (Fidan,1986) olarak kabul edilmiştir....

Plastik Sanatlar ve Müzik
Plastik Sanatlar ve Müzik
Bu yazı sabitlenmiştir.

Plastik Sanatlar Ve Müzik Sanat toplumun içinde birey tarafından üretilmesine rağmen, bireyin toplum tarafından kültürleşme süreciyle bilincinin kazanılması, sanatın aynı zamanda “anonim” özelliğini de göz önüne getirir ki bu bireyin...

Klasik Müziğin Tarihçesi
Klasik Müziğin Tarihçesi
Bu yazı sabitlenmiştir.

MÜZİK VE SES Ses, uygulanan belirli bir basınçla havanın titreşmesi sonucu oluşur. Belirli bir zaman aralığı içindeki ses dalgalarına frekans denir. Titreşimler hızlandıkça, kulağımıza ulaşan dalga sayısı da artar; bir...

Sanatta Teori Üzerine
Sanatta Teori Üzerine
Bu yazı sabitlenmiştir.

Sokrates “Sanat taklittir.” dediğinde taklitin sanat için gerekli olduğu kavramı anlaşılabileceği gibi, bu teorinin bir şeyin taklidi olmadan yapılan sanat eserlerinin sanat olmayacağı sonucuna da ulaşılabilir. İlk yargım “Sokrates”in sözüne...

“Estetik” i Doğru Anlama Üzerine
“Estetik” i Doğru Anlama Üzerine
Bu yazı sabitlenmiştir.

TANIM OLARAK ESTETİK Estetik sözcüğü, günlük kullanımda neredeyse güzellik ve yakışmışlık kavramları ile eşanlamlı bir hale gelmiştir. Buna ”Estetik açıdan nasıl buluyorsunuz, Çok estetik olmuş” gibi birçok örnek vermek mümkündür....

Sanatın Ölçütleri ve Olabilirliği
Sanatın Ölçütleri ve Olabilirliği
Bu yazı sabitlenmiştir.

SANATIN ÖLÇÜTLERİ VE OLABİLİRLİĞİ Sanatın ölçülerinin ne olduğu, hatta onun olabilirliği,her zaman felsefi düşüncenin konusu olmuştur. İdealist estetik, romantik bir sanat kavrayışından hareketle sanatın olabilirliğini ve özerkliğini temellendirmek istemişti. Günümüzde...

Halka Önderlik Eden Özgürlük
Halka Önderlik Eden Özgürlük
Bu yazı sabitlenmiştir.

HALKA ÖNDERLİK EDEN ÖZGÜRLÜK (28 Temmuz 1830) “Paris, 28 Ekim 1830. Tıpkı avını kapmayı bekleyen bir hayvan gibi, ben de bir şeyler yazmak için bekliyorum. Bir şeyler yazmak ve yapmak...