keyboard_arrow_down Sanat
Jacques Louis David ve Horatius Kardeşlerin Yemini
Jacques Louis David ve Horatius Kardeşlerin Yemini
Bu yazı sabitlenmiştir.

“… Kutsal Vatan aşkı yol gösteriyor, destekliyor öcünü alan kollarımızı”  La Marseillaise Jacques Louis David, onsekizinci yüzyıl Fransız resminin ve Batı sanatı tarihinin başta gelen simalarından biri olup; klâsik sanatı...

Kaynak Olarak Sanat ve Bilgi
Kaynak Olarak Sanat ve Bilgi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Sanat, toplumu var eden değerler ve süregelen yaşam izleriyle örünmüş estetik renklerle bezenmiş bir yapıdır. Bilim, dünyayı kavrama, doğayı kontrol altına alma gibi amaçları olan felsefik altyapısıyla olayları anlamlandırma yolunu...

Sanat ve Bilgi Ekonomi
Sanat ve Bilgi Ekonomi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Değişen dengeler içerisinde iktisat bilimi ile açıklanan ekonomik göstergeler bizlere yatırım konusunda yol gösterici konumunda. Çeşitli araçlarla ölçülen ve bu ölçümler sonucu ifade edilen göstergelerle hareket ediyoruz. Doğru analiz ile...

Kolaj Nedir – Kolaj Nasıl Yapılır
Kolaj Nedir – Kolaj Nasıl Yapılır
Bu yazı sabitlenmiştir.

Kolaj, bestecinin ve kendi yorumunun sanatçının önceden hazırlanmış unsurlarının bir kombinasyonu olduğu söylenir. Resim çalışmalarında da kullanılır, ancak modern kültür adını pop sanatını düşündüğü farklı eserlerin popülaritesiyle bilinir hale getirir....

Tac Mahal’in sırları
Tac Mahal’in sırları
Bu yazı sabitlenmiştir.

1593-1666 yılları arasında Babur İmparatorluğu’nun hükümdarı Şah Cihan tarafından, İmparatorluk İmparatorluğu’nun başkenti Agra’da bulunan Jumna nehri kıyısında inşa edilmiştir. İsyanı bastırmak için Burhanpur’a çıkan Şah Cihan’an ona eşlik etti. hamile...

Helenistik Felsefe Özellikleri
Helenistik Felsefe Özellikleri
Bu yazı sabitlenmiştir.

Tarih derslerinde, hepinizin duyduğu Asya Akınları adlı tarihi bir olgu vardır. Bu tarihi maceranın lideri, Makedonya Büyük İskender. Yunanistan’ı aşan İskender orduları Hindistan’a ulaşma olasılığını yakaladı. Bu tarihsel olay, farklı...

Nobel Ödülü Nedir
Nobel Ödülü Nedir
Bu yazı sabitlenmiştir.

Her yıl 10 Aralık, bilim ve edebiyat dünyasının farklı bir coşkuyla olması bekleniyor. O günkü çalışmalarıyla fark yaratan altı kişi, dünyanın her yerinde büyük prestijleri için Nobel Ödülü’ne layık görülür....

Sanat Bilgisi Nedir
Sanat Bilgisi Nedir
Bu yazı sabitlenmiştir.

Sanat Bilgisi Nedir Özellikleri  Sanat, güzel ve etkileyici bir gerçeklik yaratan bir aktivitedir. Sevdiğiniz ve düşündüğünüz şekilleri yaratmak için bir çabadır. Dünyadaki yaratma faaliyeti, insanlar için yararlı araçlar üretmemek, güzelliği...

Güzel Sanatların Sınıflandırılması
Güzel Sanatların Sınıflandırılması
Bu yazı sabitlenmiştir.

Sanat nedir? Evrensel olarak kabul edilen sanat tanımı yoktur. Genel olarak bir güzellik ya da estetik bir sonuç üreten bir beceriyi tanımlamak için kullanılsa da , prensipte el yapımı bir...

Sanatla Bilimin Farkı
Sanatla Bilimin Farkı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Sanat ile Bilim Arasındaki Fark Nedir? İnsanların duygularını, düşüncelerini ve hayallerini kişisel tarz ve yorumlama renkleri, çizgi, biçim, ses, ritim, sözcük gibi unsurlarla güzel ve etkili bir şekilde ifade etmeleri...