keyboard_arrow_down Sanat
Meindert Hobbema’nın Middelharnis Yolu
Meindert Hobbema’nın Middelharnis Yolu
Bu yazı sabitlenmiştir.

17. YÜZYIL HOLLANDA RESMİNDEN BİR KESİT: MEINDERT HOBBEMA’NIN “MIDDELHARNIS YOLU”(*) Nil ÇEMEN   17. yüzyıl Hollandası, entelektüel ve dinî hoşgörü bakımından Avrupa devletlerinden çok farklı konumuyla, kendine özgü kültür ve...

Atatürk Dönemi Kültür ve Sanat Anlayışı
Atatürk Dönemi Kültür ve Sanat Anlayışı
Bu yazı sabitlenmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ATATÜRK DÖNEM KÜLTÜR VE SANAT ANLAYIŞI Gülcan BAŞAR AKKAYA Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı’nı iz­le­yen yıl­lar­dan iti­ba­ren Atatürk’ün çabalarıyla gerçekleştirilen ge­niş kap­sam­lı re­form­lar “Ata­türk Dev­ri­mleri” di­ye ad­lan­dı­rı­lır. Her alan­da ya­pı­lan...

Anadolu’da Hayvan Figürlü Yaygılar
Anadolu’da Hayvan Figürlü Yaygılar
Bu yazı sabitlenmiştir.

ANADOLU’DA HAYVAN FİGÜRLÜ YAYGILAR Gündegül PARLAR Anadolu Türk Halı Sanatının geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. İlk halı  buluntusu, Altay Dağları’nda, Pazırık Kurganı’ndan çıkarılan ünlü Pazırık Halısı’dır. Tarih olarak M.Ö. V.-lll. Yüzyıllara...

Korku Teması Üzerine İkonolojik Çalışma
Korku Teması Üzerine İkonolojik Çalışma
Bu yazı sabitlenmiştir.

KORKU TEMASI ÜZERİNE İKONOLOJİK BİR ÇALIŞMA I- CENNETİ  YİTİRME KORKUSU “Ondan yeme, diye emrettiğim ağaçtan yedin mi? Ve adam dedi: Yanıma verdiğin o kadın ağaçtan bana verdi, ve yedim. Ve...

Güzel Sanatlar Lisesine Çağdaş Yaklaşım
Güzel Sanatlar Lisesine Çağdaş Yaklaşım
Bu yazı sabitlenmiştir.

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PROGRAMLARINA ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerde bireyin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceği yaklaşımı öne çıkmaya başlamıştır. Bu güne kadar zeka unsurları olarak...

Orta Çağ Türk Dünyasında İnanç ve Sanat İlişkisi
Orta Çağ Türk Dünyasında İnanç ve Sanat İlişkisi
Bu yazı sabitlenmiştir.

ORTA ÇAĞ TÜRK DÜNYASINDA İNANÇ VE SANAT İLİŞKİSİ Mitoloji biliminin kişi, olay ve yaratıklara ilişkin efsanelerin incelenerek değerlendirilebilmesi amacına hizmet etmesi son derece hayatî bir işlevi yerine getirir. Mitoloji sözcüğüne...

SANAT TARİHİ EĞİTİMİ
SANAT TARİHİ EĞİTİMİ
Bu yazı sabitlenmiştir.

SANAT TARİHİ EĞİTİMİ Kültür mirası olarak adlandırılan eski eserlerin, tanıtılması ve öğretilmesi ile uğraşan bilim dalına sanat tarihi denir. Sanat tarihi her aydın olduğunu iddia eden kişinin bir dereceye kadar...

Sanat ve Estetik
Sanat ve Estetik
Bu yazı sabitlenmiştir.

Estetik ve Sanat Estetik konusu daha önce felsefe düşünürleri tarafından gündeme getirilmiştir. Felsefe konuyu herkes için ortak sayılabilecek güzellik kavramını ele alırken tartışılmıştır. Ortak kanı ise insanda haz uyandırabilecek eserlerin...