Nesnenin Ötesi: Kavramsal Sanatın Dayanak Noktaları
Nesnenin Ötesi: Kavramsal Sanatın Dayanak Noktaları
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Yirminci Yüzyıl Sanatı’nın içinde, güzellik kaygısı taşıyan veya doğa görüntülerinden oluşturulmuş yapıtlar, yerlerini tamamen olmasa da özünde kavramsal olan, düşünsel endişeler taşıyan ve çeşitli önermeler içeren kavramsal yapıtlara bırakmıştır....

Para Politikası Kurulu – PPK
Para Politikası Kurulu – PPK
Bu yazı sabitlenmiştir.

Para Politikası Kurulu, para politikası kararlarının enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde alındığı kurumdur. Para Politikası Kurulu, bir Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek üye ve Vali’nin önerisi üzerine ortak karar...

Merkez Bankası Politika Faiz Belirlemesi
Merkez Bankası Politika Faiz Belirlemesi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Para politikası kararları, önceden belirlenen bir takvim dahilinde Para Politikası Kurulu tarafından düzenlenen aylık toplantılarla oylama ile alınmaktadır. Faiz kararlarında, orta vadeli görünüm gelecekteki enflasyon görünümüne odaklanmaktadır. Buna paralel olarak,...

Evrimsel Tasarim Yöntemi ve Yaratıcılığın Süreç İçerisindeki Yeri
Evrimsel Tasarim Yöntemi ve Yaratıcılığın Süreç İçerisindeki Yeri
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Tasarımcıya geleneksel yöntemlerden farklı bir rol yükleyen evrimsel tasarım metodu, yeni bir insan-bilgisayar etkileşimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tasarım sürecinde otomasyonu sağlayan evrimsel tasarım yöntemini incelemektir.Kelimeler: Evrimsel...

Zorunlu Karşılık Oranı Neye Göre Belirlenir?
Zorunlu Karşılık Oranı Neye Göre Belirlenir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Zorunlu Karşılık Oranı Neye Göre Belirlenir? Merkez Bankası nezdinde bankaların bulundurması gereken zorunlu karşılık oranı nedir? Zorunlu Karşılık Oranı Bankalar tarafından toplanan mevduatlar karşılığında mevduatların TCMB bulundurulmasıdır. Mevduat toplayan bankalar,...

Geometrik Biçimlendirilen Resimlerde Sert Kenar ve Renk Alanı
Geometrik Biçimlendirilen Resimlerde Sert Kenar ve Renk Alanı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Yirminci yüzyıl Sanatı’nın içinde, güzellik kaygısı taşıyan veya doğa görüntülerinden oluşturulmuş yapıtlar, yerlerini tamamen olmasa da düşünsel endişeler taşıyan ve çeşitli söylemler içeren yapıtlara bırakmıştır. Geometrik forma dayalı biçimlemeler,...

Merkez Bankası TCMB
Merkez Bankası TCMB
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası TCMB Nedir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kısa adı, Türkiye’nin tüm para ve döviz kuru politikalarının örgütlenmesi ve kağıt parasının dolaşımını sağlamaktan sorumlu bağımsız bir kamu mali kurumudur. Türkiye...

Sanatta “Gelenek” Kavramına Postmodern Bir Bakış
Sanatta “Gelenek” Kavramına Postmodern Bir Bakış
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Günümüz toplumlarının kültürel değerlerinde ve toplumları oluşturan bireylerin duyarlılıklarında belirgin değişimler yaşandığını söylemek mümkündür. Yaşanan değişimler sanattan siyasete kadar birçok farklı söylemin oluşmasını sağlamış var olan postmodern varsayımlar, deneyim...

Fiyat İstikrarının Faydaları
Fiyat İstikrarının Faydaları
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası’nın ana görevi olan fiyat istikrarı, ülkelerin uzun vadeli istikrarlı gelişimi, kaynakların verimli kullanılması ve refahın adil dağılımı açısından hayati önem taşımaktadır. Fiyat istikrarının faydalarını kısaca şöyle özetleyebiliriz. (i)...