Hızlandırılmış Amortisman
Hızlandırılmış Amortisman
Bu yazı sabitlenmiştir.

Hızlandırılmış Amortisman nedir? Hızlandırılmış amortisman, bir varlığın ömrünün ilk yıllarında daha büyük kesintilere izin veren muhasebe veya gelir vergisi amaçları için kullanılan herhangi bir amortisman yöntemidir. Düz amortisman metodu, bir...

Ülkemizde Müzeler
Ülkemizde Müzeler
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Geçmişin aydınlanmasına ev sahipliği yapan müzeler, 20 inci yüzyılın ilk yarısına kadar, eski eserlerin toplanmasına, muhafaza edilmesine ve sergilenmesine hizmet ederken, bu dönemden sonra yeni bir yaklaşımla ele alınmaya...

BİST Nedir
BİST Nedir
Bu yazı sabitlenmiştir.

Ülkemizde hisseleri satmak veya satmak isteyen bir yatırımcı, Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Her ülkenin kendi borsalarının olduğunu ve çeşitli boyutlarda olduğunu biliyorsunuz. Dünya pazarında sizlere detaylı bilgi verirken sizlerle paylaşıyoruz...

Eğitimde Çoklu Zeka
Eğitimde Çoklu Zeka
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Zekâ ile ilgili son bulgular eğitim alanında bazı yeni anlayışları getirmiştir. Howard Gardner ve arkadaşları tarafından uzun araştırmalar sonucu geliştirilen kuram, zekâ tanımıyla kalmayıp yeni bir eğitim felsefesi ile...

Hazine Müsteşarlığı Borç Yönetimi
Hazine Müsteşarlığı Borç Yönetimi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Hazine / borç yönetimi Borç yönetimi, maliyet ve risk gözetilerek Hazine’nin toplam nakit ihtiyacının yönetilmesi sürecidir. Bu süreçte devletin finansman maliyetini uzun vadede en aza indirmeyi hedeflemektedir. Amaçları Borç Yönetimi...

Ahmet Güneştekin “Otantik Arkaizm”
Ahmet Güneştekin “Otantik Arkaizm”
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Resimde derinlikten yüzeye geçişin aşamaları, Batı’nın modernizmi irdeleyici bir bakışla ele aldığı kübizmden kaynaklanıyor, ancak o akımın getirdiği yorum biçimiyle sınırlı kalmıyor… Kelimeler: Prof. Dr. Kaya Özsezgin, Ahmet Güneştek...

İşçi Dövizleri
İşçi Dövizleri
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası neden ticari bir banka olmamasına rağmen işçi dövizleri topluyor? Batı Avrupa’dan İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ve gelişmiş ülkeler kuzeyde yoğun bir iş akışı haline geldikten sonra, bu süreç...

Sanatsal Bir Obje Olarak Kadın
Sanatsal Bir Obje Olarak Kadın
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bu araştırmanın amacı, tarihin belirli dönemlerinde ruhani bir varlık olarak saygı gösterilen kadının, sanatsal bir obje olarak sanat ürünlerindeki yerini ve buna bağlı olarak kadının sanatçı kişiliğini irdeleyip, tarihsel...

Merkez Bankaları Arası İlişki
Merkez Bankaları Arası İlişki
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası diğer ülkelerin merkez bankalarıyla nasıl bir ilişki içerisindedir? Türkiye, coğrafi konumdaki gibi, Merkez Bankası ülkeleri ile yakın ilişkiler sürdürürken, diğer merkez bankaları ile ilişkileri yoğunlaştırmakta ve yakınlaşmaktadır. Avrupa...

Sanat ve Yaratıcılık Üzerine
Sanat ve Yaratıcılık Üzerine
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: 21.yüzyılın henüz başındayken, yeryüzündeki siyasal ve ekonomik düzenden, kültürel taleplere, iletişimsel akıştan, sanata dek hemen herşey köklü bir değişim içerisinde. Aslında bu süreç neredeyse son elli yıldır ağırlığı giderek...