Eril ve Dişil Yapılanma: Bir Dağ Olarak Anne
Eril ve Dişil Yapılanma: Bir Dağ Olarak Anne
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bu araştırma, Anish Kapoor’un 1985 yılında yaptığı Bir Dağ Olarak Anne adlı yerleştirmesi üzerine yapılan bir incelemedir. Anish Kapoor ve Bir Dağ Olarak Anne adlı yerleştirmesinin konu olarak seçimi,...

Ölçek Ekonomisi
Ölçek Ekonomisi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Ölçek Ekonomileri Ölçek Ekonomileri, toplam girdideki artış ve sonuçta ortaya çıkan artış arasındaki orantıyı ifade eder. Ölçeğe göre azalan getiriler, tüm üretim değişkenlerinin, çıktıda nispeten daha az bir artışla sonuçlanan...

Albert Camus’nün Caligula’sında Yaşam Ölüm Diyalektiği
Albert Camus’nün Caligula’sında Yaşam Ölüm Diyalektiği
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: İnsan yaşamının trajik olgusu olan ölüm, varolmanın zorunlu bir koşuludur. Ölümün varoluşsal gerçekliği, insana geçici ve kısa olan varlığını hatırlatmaktadır. Albert Camus, yapıtlarında bir yandan yaşamın anlamsızlığını vurgularken diğer...

Nitelikli Yatırıcı
Nitelikli Yatırıcı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Nitelikli Yatırımcı nedir? Nitelikli yatırımcı, finansal otoritelere kayıtlı olmayan menkul kıymetlerle işlem yapmasına izin verilen bir kişi veya şirkettir. Gelir, net değer, varlık büyüklüğü, yönetişim durumu veya mesleki deneyim ile...

Kemanda 19. Yüzyıl Vibrato Kullanımı
Kemanda 19. Yüzyıl Vibrato Kullanımı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: 16., 17. ve 18. yüzyılda pek fazla önemsenmeyen ve kullanımı tercih edilmeyen vibrato tekniğinin, herşeye rağmen 19.yüzyılda, diğer yüzyıllara göre daha keskin bir gelişimi olmuş, icracılar ve pedagoglar tarafından...

Borsada Hisse Sendi Nasıl Alınır Satılır?
Borsada Hisse Sendi Nasıl Alınır Satılır?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Şirketlerdeki bu kadar yüksek yatırımlarla borsadan kâr elde eden çok kişi var. İçeriğimiz borsa ile para kazanma ile ilgili ayrıntıları içerecektir. Gelişen teknolojiyle, paranın yatırılabildiği birçok kanal var. Ticaret hacmindeki...

İzlenimcilerin Duyumlara Dayalı Renk ve Işık Serüveni
İzlenimcilerin Duyumlara Dayalı Renk ve Işık Serüveni
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Aydınlanma çağı ve sanayi devriminin getirdiği bilimsel ve teknik gelişmelerin paralelinde sosyolojik ve felsefi atılımlar, 19. yüzyılda sanatçıları yeni sanatsal ifade arayışları içinde izlenimciliğe kadar götürmüştür. Fizik alanındaki yeni...

Dönem, Mevsim, Tarih Etkilerinden Arındırılmış
Dönem, Mevsim, Tarih Etkilerinden Arındırılmış
Bu yazı sabitlenmiştir.

Mevsimsel Arındırma Tanım Değişen mevsimlere ilişkin arz ve talepteki istatistik veya hareketlerdeki periyodik dalgalanmaları bile dışarıda tutmak için tasarlanmış istatistiksel bir teknik. Mevsimsel düzeltmeler, mevsimsel farklılıklar nedeniyle aksi halde gölgelenecek...

Normatif İktisat
Normatif İktisat
Bu yazı sabitlenmiştir.

  Normatif Ekonomi nedir? Normatif ekonomi, ekonomik kalkınma, yatırım projeleri, ifadeler ve senaryolara yönelik normatif veya ideolojik kurallara dayalı yargıları yansıtan ekonomi üzerine bir bakış açısıdır. Nesnel veri analizine dayanan...