Las Meninas
Las Meninas
Bu yazı sabitlenmiştir.

“ Las Meninas” Ya da ” IV. Felipe Ve Ailesi ” : Anlam, İdeoloji Ve Gerçek Doç. Dr. Engin BEKSAÇ Düş görüyorum ki buradayım, Bu tutsaklıklarla yüklü; Düş gördüm ki...

ALOIS RIEGL(1858-1905) – Wolfgang Kemp
ALOIS RIEGL(1858-1905) – Wolfgang Kemp
Bu yazı sabitlenmiştir.

Alois Riegl (1858-1905) – Wolfgang Kemp Fransızca’dan Çeviren: Doç. Dr. Ümran BULUT   Riegl’in Modern Öğretisi Kaderin oyununa bakın ki, alanımızdaki üç önemli Alman kökenli formalist, az arayla, üç ayrı...

Meindert Hobbema’nın Middelharnis Yolu
Meindert Hobbema’nın Middelharnis Yolu
Bu yazı sabitlenmiştir.

17. YÜZYIL HOLLANDA RESMİNDEN BİR KESİT: MEINDERT HOBBEMA’NIN “MIDDELHARNIS YOLU”(*) Nil ÇEMEN   17. yüzyıl Hollandası, entelektüel ve dinî hoşgörü bakımından Avrupa devletlerinden çok farklı konumuyla, kendine özgü kültür ve...

Atatürk Dönemi Kültür ve Sanat Anlayışı
Atatürk Dönemi Kültür ve Sanat Anlayışı
Bu yazı sabitlenmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ATATÜRK DÖNEM KÜLTÜR VE SANAT ANLAYIŞI Gülcan BAŞAR AKKAYA Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı’nı iz­le­yen yıl­lar­dan iti­ba­ren Atatürk’ün çabalarıyla gerçekleştirilen ge­niş kap­sam­lı re­form­lar “Ata­türk Dev­ri­mleri” di­ye ad­lan­dı­rı­lır. Her alan­da ya­pı­lan...

Anadolu’da Hayvan Figürlü Yaygılar
Anadolu’da Hayvan Figürlü Yaygılar
Bu yazı sabitlenmiştir.

ANADOLU’DA HAYVAN FİGÜRLÜ YAYGILAR Gündegül PARLAR Anadolu Türk Halı Sanatının geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. İlk halı  buluntusu, Altay Dağları’nda, Pazırık Kurganı’ndan çıkarılan ünlü Pazırık Halısı’dır. Tarih olarak M.Ö. V.-lll. Yüzyıllara...

Anastasios Suru
Anastasios Suru
Bu yazı sabitlenmiştir.

SİLİVRİ’NİN BATISINDAN KARADENİZ’E KADAR UZANAN ANASTASIOS SURU Prof. Dr. Tayfun AKKAYA   Trakya’ya inen akınları durdurmak için inşa ettirilen bu sur, İmparatora izafeten “Anastasios Suru” ya da “Uzun Duvar” namıyla...

Sayı 2 Sunuş
Sayı 2 Sunuş
Bu yazı sabitlenmiştir.

SUNUŞ Merhaba 2003 Nisanında birinci sayımızla internet ortamında yayın hayatımıza başlamamızdan bu yana dört ay geçti. Sanat ve Bilgi adıyla başlattığımız yeni atılımın hatırı sayılır derecede bir ilgiyle karşılanması bizleri...

Korku Teması Üzerine İkonolojik Çalışma
Korku Teması Üzerine İkonolojik Çalışma
Bu yazı sabitlenmiştir.

KORKU TEMASI ÜZERİNE İKONOLOJİK BİR ÇALIŞMA I- CENNETİ  YİTİRME KORKUSU “Ondan yeme, diye emrettiğim ağaçtan yedin mi? Ve adam dedi: Yanıma verdiğin o kadın ağaçtan bana verdi, ve yedim. Ve...

Güzel Sanatlar Lisesine Çağdaş Yaklaşım
Güzel Sanatlar Lisesine Çağdaş Yaklaşım
Bu yazı sabitlenmiştir.

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PROGRAMLARINA ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerde bireyin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceği yaklaşımı öne çıkmaya başlamıştır. Bu güne kadar zeka unsurları olarak...

Orta Çağ Türk Dünyasında İnanç ve Sanat İlişkisi
Orta Çağ Türk Dünyasında İnanç ve Sanat İlişkisi
Bu yazı sabitlenmiştir.

ORTA ÇAĞ TÜRK DÜNYASINDA İNANÇ VE SANAT İLİŞKİSİ Mitoloji biliminin kişi, olay ve yaratıklara ilişkin efsanelerin incelenerek değerlendirilebilmesi amacına hizmet etmesi son derece hayatî bir işlevi yerine getirir. Mitoloji sözcüğüne...