AB Fasılları ve Merkez Bankası
AB Fasılları ve Merkez Bankası
Bu yazı sabitlenmiştir.

AB müzakere sürecine hangi bölümler katılıyor? Türkiye ile AB arasında “üyelik müzakereleri” arasında 17 Aralık 2004 tarihli karar. Brüksel Avrupa Konseyi toplantısının kararı uyarınca, resmi olarak 3 Ekim 2005 tarihinde...

Aristoteles’te Sanatın Neliği ve İşlevi
Aristoteles’te Sanatın Neliği ve İşlevi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bu makalenin ana amacı, Aristoteles’in sanatın neliği ile işlevi konusundaki görüşünü, bu ikisi arasındaki ilgileri kurarak ve buradaki ortak temellerin neler olduğunu göstererek irdelemektir. Aristoteles’in sanatın işlevi konusundaki derin...

AB Uyum Sürecinde Merkez Bankası
AB Uyum Sürecinde Merkez Bankası
Bu yazı sabitlenmiştir.

Avrupa Birliği ile uyum sürecinde Merkez Bankası’nın görevleri nelerdir? Maastricht Antlaşması’nın 109. Maddesi ve Avrupa Merkez Bankası Sistemi (ECB) ve Avrupa Merkez Bankası Tüzüğü’nün 14 (1) Maddesi, AM Üye devletlerin...

Bilimsel Sanat / Sanatsal Bilim
Bilimsel Sanat / Sanatsal Bilim
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bilim ve sanatın, “iki içinde bir, bir içinde iki” (Yin-Yang) döngüsel yapı oluşumu içerisinde, birbirlerinin tabiatlarına, ağırlıklı olarak tam bağımlı yapılarının ortaya konmak istendiği bu çalışma, mevcut kültür teorilerinin...

Değerleme Hesabı
Değerleme Hesabı
Bu yazı sabitlenmiştir.

“Değerleme Hesabı”, hem Merkez Bankası bilançosunun hem aktifleri hem de borçları için ne anlama geliyor? 1211 sayılı TCMB Kanununun 61’inci Maddesi gereğince, Türk Lirası’nın yabancı paranın değerinde meydana gelen değişim...

Marksist Estetik ve Sinema
Marksist Estetik ve Sinema
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bu makale yirminci yüzyılın ilk yarısında, özellikle Georg Lukács, Bertolt Brecht, Walter Benjamin ve Theodor Adorno gibi düşünürlerin katkılarıyla biçimlenen marksist estetik tartışmalarında ortaya çıkan temel eğilimleri özetler. Bu...

Merkez Bankası Denetlemesi
Merkez Bankası Denetlemesi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası nasıl denetlenir? Bir anonim şirket olan Merkez Bankası’nın denetimi, iç ve dış denetimler olarak ikiye ayrılmaktadır. Banka içi denetimler Genel Kurul, Merkez Bankası Kanununun 15. maddesi gereğince, Faaliyet...

Müze Teknolojileri
Müze Teknolojileri
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Günümüzde teknolojik sergileme sistemleri, müze sergilemelerinin önemli alanlarından birisi haline gelmiştir. Teknoloji ve sergileme kavramlarının müzecilik çerçevesinde ele alındığı bu çalışmada da özellikle teknoloji ve sergileme ilişkisi incelenmiştir. Sergileme,...

Merkez Bankası Bağımsızlığı
Merkez Bankası Bağımsızlığı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası’nın bağımsızlığı nedir? Bağımsızlık Neden önemlidir? Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, genellikle merkez bankasının, para politikasının kararları ve uygulanması için doğrudan politik baskılardan uzaklaşma yeteneğini ifade etmektedir. Bir başka deyişle, merkez...

Modern Sanatta Öznelerarasılık
Modern Sanatta Öznelerarasılık
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bu çalışmada modern sanat ve estetiğin öznelerarasılık ve refleksivite kavramlarıyla bağlantısı incelenmektedir. Bunun için öncelikle modernlikle geleneksellik arasındaki farlılıklar incelenmektedir. Modernlik, toplumsal yaşamda, sürekli bir dönüşüme karşılık gelmektedir. Geleneksellikle...