Mekanik Üretim Süreci, Sanatta Değişim ve Aura
Mekanik Üretim Süreci, Sanatta Değişim ve Aura
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: XIX. yüzyılın sonlarında başlayan hızlı sanayileşme ve Şehirleşme, sanat alanında da kendini göstererek bir takım değişimlere yol açmıştır. Walter Benjamin bu değişimi auranın kaybolması olarak tanımlar. Kitle iletişim araçlarının...

Miktar Teorisi
Miktar Teorisi
Bu yazı sabitlenmiştir.

16. yüzyılda başladı. Amerika kıtasından Avrupa’ya altın ve gümüş akışı, madeni paralara basıldıkça, enflasyonda bir artış meydana geldi. Bu, 1802 yılında ekonomist Henry Thornton’un daha fazla paranın daha fazla enflasyona...

Desen Eğitiminde Edebiyatın Rolü: Kafka ve Wells Örneği
Desen Eğitiminde Edebiyatın Rolü: Kafka ve Wells Örneği
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: 1960’lardan günümüze sanata, sanatçıya ve sanat yapıtına karşı algılar değişmiş, kavramsal sanat, performans sanatı, vücut sanatı, video sanatı gibi disiplinlerarası özellikler taşıyan sayısız sanat hareketi, sanat eğitimi sürecini de...

Kotasyon
Kotasyon
Bu yazı sabitlenmiştir.

Bu bir borsa düzenleme koşulu ön adımı olarak nitelendirilebilir. Borsa düzenlemesindeki koşulları sağlayan sermaye piyasası araçlarının piyasa listesine girmesine izin verilir ve bu piyasada işlem görmesine izin verilir. Listelenen bir borsaya...

Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat
Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Theodor Adorno, kültür endüstrisi düşüncesinde sanatı ‘sığınak’ olarak görmüş, sanatın kitle kültürünün etkilerini azaltma ve onun işleyişinin dışında kalması gerektiğini önermiştir. Guy Debord, “gösteri toplumu” düşüncesiyle her şeyin bir...

Likidite Tercih Teorisi
Likidite Tercih Teorisi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Likidite Tercihi Teorisi nedir? Likidite tercihi teorisi bir yatırımcı uzun vadeli olan menkul daha yüksek faiz oranı veya prim, talepleri düşündürmektedir vadeler , büyük risk taşımaktadır, diğer bütün faktörler eşit...

Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri
Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Çallı Kuşağı, bilinen bir diğer adıyla 1914 Kuşağı; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sanat hayatına atılan sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar yıkılan bir imparatorluğun ardından her anlamda yeniden inşa edilen Cumhuriyetin,...

Fiyat  İstikrarı
Fiyat İstikrarı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Fiyat istikrarı, daha yüksek bir hedef için sadece bir araçtır. Bu hedef, reel GSYİH’deki sürdürülebilir büyümeye bağlı olarak artan bir yaşam standardıdır. Büyümenin sürdürülebilir olup olmadığı, teknolojik ilerlemeler, doğal kaynakların...

Türk Sinemasında Zina
Türk Sinemasında Zina
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Evlilik kurumu’yla ilgili aldatma konusunu içeren ilk filmimiz, Osmanlı imparatorluğu döneminde seyirci karşısına çıktı. Yıl 1918’di.Filmin adı “Pençe”, yöneytmeni de Sedat Simavi. Son osmanlı padişahı Vahdettin’in tahta çıktığı günlerde...

Ekonomik Mal
Ekonomik Mal
Bu yazı sabitlenmiştir.

Ekonomik mal, topluma yarar sağlayan bir fayda ya da hizmettir. Ayrıca, ekonomik malların bir kıtlığı ve dolayısıyla bir fırsat maliyeti vardır. İstenildiğinde, kıt kaynakları kullanan ve belirli bir fiyat ve...