Merkez Bankası Gösterge Kurları
Merkez Bankası Gösterge Kurları
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası Gösterge Kurları Nasıl Belirlenir? TCMB gösterge oranları nasıl belirlenir ve ne zaman duyurulur? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her iş gününde 15.30 gösterge döviz kuru belirlenir. Bu döviz...

Acı ve Sanat
Acı ve Sanat
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Bu yazı, öncelikle ‘acı’nın kökenini, felsefe ve psikolojideki yerini inceler; bireysel acının sanatçının yaratma sürecindeki rolünü irdeler. Bu sebeple Sanat Tarihi’ndeki büyük bunalımların ve yıkımların yaşandığı dönemler ve belirli...

Döviz Kuru Politikası
Döviz Kuru Politikası
Bu yazı sabitlenmiştir.

Merkez Bankası uygulayacağı döviz kuru politikalarını nasıl belirler ve otoritesini nasıl kullanır? 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca, döviz kuru rejimi, Merkez Bankası’nın ana görevleri...

Nesnenin Ötesi: Kavramsal Sanatın Dayanak Noktaları
Nesnenin Ötesi: Kavramsal Sanatın Dayanak Noktaları
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Yirminci Yüzyıl Sanatı’nın içinde, güzellik kaygısı taşıyan veya doğa görüntülerinden oluşturulmuş yapıtlar, yerlerini tamamen olmasa da özünde kavramsal olan, düşünsel endişeler taşıyan ve çeşitli önermeler içeren kavramsal yapıtlara bırakmıştır....

Para Politikası Kurulu – PPK
Para Politikası Kurulu – PPK
Bu yazı sabitlenmiştir.

Para Politikası Kurulu, para politikası kararlarının enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde alındığı kurumdur. Para Politikası Kurulu, bir Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek üye ve Vali’nin önerisi üzerine ortak karar...

Merkez Bankası Politika Faiz Belirlemesi
Merkez Bankası Politika Faiz Belirlemesi
Bu yazı sabitlenmiştir.

Para politikası kararları, önceden belirlenen bir takvim dahilinde Para Politikası Kurulu tarafından düzenlenen aylık toplantılarla oylama ile alınmaktadır. Faiz kararlarında, orta vadeli görünüm gelecekteki enflasyon görünümüne odaklanmaktadır. Buna paralel olarak,...

Evrimsel Tasarim Yöntemi ve Yaratıcılığın Süreç İçerisindeki Yeri
Evrimsel Tasarim Yöntemi ve Yaratıcılığın Süreç İçerisindeki Yeri
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Tasarımcıya geleneksel yöntemlerden farklı bir rol yükleyen evrimsel tasarım metodu, yeni bir insan-bilgisayar etkileşimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tasarım sürecinde otomasyonu sağlayan evrimsel tasarım yöntemini incelemektir.Kelimeler: Evrimsel...

Zorunlu Karşılık Oranı Neye Göre Belirlenir?
Zorunlu Karşılık Oranı Neye Göre Belirlenir?
Bu yazı sabitlenmiştir.

Zorunlu Karşılık Oranı Neye Göre Belirlenir? Merkez Bankası nezdinde bankaların bulundurması gereken zorunlu karşılık oranı nedir? Zorunlu Karşılık Oranı Bankalar tarafından toplanan mevduatlar karşılığında mevduatların TCMB bulundurulmasıdır. Mevduat toplayan bankalar,...

Geometrik Biçimlendirilen Resimlerde Sert Kenar ve Renk Alanı
Geometrik Biçimlendirilen Resimlerde Sert Kenar ve Renk Alanı
Bu yazı sabitlenmiştir.

Özet: Yirminci yüzyıl Sanatı’nın içinde, güzellik kaygısı taşıyan veya doğa görüntülerinden oluşturulmuş yapıtlar, yerlerini tamamen olmasa da düşünsel endişeler taşıyan ve çeşitli söylemler içeren yapıtlara bırakmıştır. Geometrik forma dayalı biçimlemeler,...